Återvunna material

Polypropen PP

Återvunnen PPH, PPC och PPR. Kvarnad eller granulerad.
Natur eller Färg.

Lågdensitets Polyeten LDPE

Återvunnen LDPE och LLDPE, Kvarnad eller granulerad.
Natur eller Färg.

Högdensitets Polyeten HDPE

Återvunnen MDPE och HDPE, Kvarnad eller Granulerad.
Natur eller Färg.

Styrener PS

Återvunnen PS och ABS, Kvarnad eller Granulerad.
Natur eller Färg.